‘’Elektrik faturalarının daha okunaklı ve anlaşılır olması amacı’’ ile denilerek elektrik faturalarında yeni değişikliklere gidileceği bildirildi. Yapılan değişikliler arasında en dikkat çekici olanı ise, dağıtım bedeli olarak alınan ücret tarifesinin artık yeni faturalarda belirtilmeyecek olması. Dağıtım bedelinin vatandaşlardan alınacağı ama dağıtım bedelinin vatandaşlarca ne kadar olduğu bilinmeyeceği diğer bir anlatımla; vatandaş ne kadar dağıtım bedeli ödediğini bilmeyeceği söylendi. Konu hakkında yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

DAĞITIM BEDELİNE YER VERİLMEYECEK

“Faturalarda yer alan ve ne yazık ki kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep olan dağıtım bedeli, sadece elektrik faturasının dağıtılmasını, enerjinin evlerimize ulaştırılmasını ya da sayaçların okunmasını kapsayan bir bedel değildi. Dağıtım bedeli ifadesi, elektriğin şebeke, işletme ve personel maliyetlerini de kapsayan genel bir tanımlamaydı. Ancak kalem kalem bütün bu maliyetlerin ‘dağıtım bedeli’ adı altında toplanmış olması kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep oldu.

24 saat kesintisiz elektrik sağlamak için her mevsim koşulunda çalışan işçilerin maaşından, elektrik kesintilerinin önlenmesine yönelik şebeke yatırım maliyetlerine ve hatta yanmayan sokak lambalarının değiştirilmesinden elektrik direklerinin tamirine kadar pek çok maliyeti içeren bu bedel ne yazık ki tüketicilere istenen düzeyde anlatılamadı ve eleştiri konusu haline geldi. Kurumumuz fatura düzenlemesi ile hem bu yanlış yorumların önüne geçmeyi hem de faturaları, tüketicinin kafasını karıştıracak ibarelerden arındırmayı hedefledi’’ denildi…