Bir devlet kurumu olan Türksat, internet sitesinden insan kaynakları üzerinden 3 farklı departmanda ayı ayrı kariyer fırsatını duyurduğu iş ilanı yayınladı.


Türksat AŞ bünyesinde çalıştırmak üzere personel alacağını duyurdu, çeşitli departmanlarda oluşan personel açığını kapatmak için iş ilanı yayınlayan TÜRKSAT belirli şartlarıda beraberinde sundu.

Şartlar

Türksat A.Ş. personel alımı başvuru şartları şöyle:

 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,  
 • Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak,  
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,  
 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak,  
 • Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması,  
 • İyi derecede İngilizce yazar, okur ve konuşur olmak,  
 • Haberleşme uyduları ve özellikleri hakkında genel bir bilgiye sahip olmak, 
 • Türkçeyi güzel ve etkili kullanmak,  
 • Sistematik ve analitik çalışmaya yatkın,  
 • Esnek çalışma saatlerine uygun,  
 • Yüksekte çalışmaya engeli bulunmayan,  
 • B sınıfı ehliyeti olan,  
 • Yurt dışı seyahat engeli bulunmayan,  


 

Personel Alımı Yapılacak

Türksat A.Ş. tarafından yayımlanan personel alım ilanlarında 20 farklı meslekte personel alımı yapılacağı belirtildi.