Bir kişi kredi çekerken ona kefil olmak çok riskli bir iştir. Kefil olanlar aslında bankaya “bu kişinin borcunu ödeyeceğine kefilim, eğer ödemezse borcunu ben ödeyeceğim” demektedir. O yüzden kefilliği çok güvendiğiniz insanlara bile yapmamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü dünyanın binbir türlü hali var. Peki kefil olmanın ne gibi zararları vardır? Kefil olmak nedir? İşte detaylar..

Kredi Kefil Olmak – Kefil Nedir?

Kefillik ve garantörlük banka sözleşmelerinde karşımıza sık sık çıkan bir şeydir. Peki kefil nedir? garantör nedir? Bunların hepsi hakkında bilgi aktarımında bulunacağız. Kefil, borçlunun borcunu ödeyeceğine dair kefil olmaktır. Yani kişi borcu ödemezse, borç kefile kalmaktadır.

Garantör Nedir?

Garantörlükle kefil aslında aynı şeylerdir. Eğer borçlu borcunu ödemezse borcu ödemekle yükümlü kişi garantördür. Sözleşme imzalanırken adi kefaletten ziyade bankalar özellikle garantöre dikkat etmektedirler. “Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil” ibaresi altında kefilin imzası yer alır ve Türkiye’de hizmet veren her banka kefili bu şekilde kabul etmektedir.

Kredilerde Kefile İcra Gelir mi?

Müteselsil kefil aslına bakılırsa borçludan daha çok borçlu olan kişi demektir. Eğer asıl borçlu ödemelerini aksatır veya hiç ödeme yapmazsa bankanın irtibat kuracağı kişi direkt olarak kefildir.

Banka yasal takip durumunda hem borçlu hakkında hem de kefil hakkında icra takibi başlatma hakkına sahiptir. Bu sebepten dolayı kesinlikle yazının başında sorduğunuz Kredilerde Kefile İcra Gelir mi? sorusuna EVET yanıtı veriyoruz.

Kefil olmak borçlu ile aynı durumda borçlu olmak demektir. Borçlu ödeme durumuna sahip olsa dahi, banka ödememe durumunda sizle irtibata geçer. Eğer borçlu kişinin evi, arabası v.s. varsa banka bunlara icra takibi başlatmadan önce ilk olarak kefili ziyaret eder.

Kefilin kısaca anlamı onun borcu benim borcumdur, o ödemezse ben öderim demektir. Buda demek oluyor ki borçlu borcunu ödemediği takdirde banka kefil ile ilgili her türlü yola başvurabilmektedir.

Kefillikten dolayı kaynaklanmış maddi kayıplarınızın tamamını borç tamamlandıktan sonra icra mahkemesine rücu davası açarak ödeme şansınız da bulunmaktadır. Parayı geri alabilirsiniz. Fakat bu kesin değildir, bir avukata bu konuyu danışmanızda ve parayı geri alabilme olanaklarını değerlendirmeniz gerekir.