TİSK Başkanı Önen, 2019 yılı içerisinde geçerli kılınacak asgari ücrete yönelik verecek oldukları teklifin, hükumet tarafından uygulanmakta olan “Enflasyonla Mücadele” programına direkt olarak destek verir özellikte olduğunun altını çizdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen bir takım açıklamalar altına imza attı. 2019 yılı içerisinde geçerli kılınacak ve uygulama kapsamına alınacak asgari ücrete yönelik komisyona sunacak oldukları teklifin, hükumet tarafından uygulanmakta olan Enflasyonla Mücadele programına paralel olduğuna değindi.

AA muhabirine yapmış olduğu bilgilendirmede, asgari ücret ve geçim ücretinin arasında büyük farklar olduğunu, 2’sinin aynı kefe içerisine alınmaması gerektiğinin altını çizerek, bu iki kavramın karıştırıldığını ve karıştırıldığından dolayı kamuoyunda çok yanlış bir algı oluştuğunu belirtti.

Asgari ücretin bir işyerinde çalışan çalışanlara ödenecek en düşük tutar olduğunu ileten Kudret Önen, hedef enflasyonla birlikte Türkiye’nin anlık içerisinde bulunduğu ekonomik durumu, hedef yatırımları, verimlilik, işsizlik ve enflasyonla mücadele hedefleri doğrultusunda asgari ücret hesaplamasının en doğru hesaplama olacağını belirterek bu şekilde bir hesapla yapılmasını önerdiklerini iletti. 2019 yılında geçerli kılınacak asgari ücrete yönelik teklifin, hükumetin enflasyonla mücadele programı kapsamında destek verir özellikte olduğunu ve paralel olduğunu belirtti.

Rekabet Gücüne Önem Verilmeli

Asgari ücretin 2.000 TL’nin üzerinde olmasına yönelik verilen taleplerle ilgili bilgi aktarımında bulunan TİSK Başkanı Kudret Önen, komisyona gelen bu ve bunun gibi taleplerin tamamının “Yeni Ekonomik Program” içerisinde bulunan enflasyon ve bunun yanı sıra işsizlikle mücadeleyle birlikte tüm hedeflerle uyuşmazlık içerisinde olduğunu düşündüklerini aktardı. Bu talebin gerçekleşmesinin Türkiye’deki rekabet gücünde düşüş meydana getireceğini, istihdamın sürdürülebilirliği ve yeni iş alanların kurulması hususunda da olumsuz etki yaratacağını, yani kısaca tamamen olumsuzluklar meydana getireceğini anlattı.

Fiyatlama davranışlarının Yeni Ekonomik Program’da yer aldığı gibi hedef enflasyon çerçevesinde yapılması gerektiğine dikkat çeken Önen, bu şekilde yapıldığında enflasyonla mücadele hususunda bir tutarlılık göstergesi olabileceğini, aksi takdirde bunun tersi olacağını sözlerine ekledi.

İşverenin Desteğe İhtiyacı Var

Hükumet tarafından verilen asgari ücrete 100 TL’lik desteğin 2018 Yılı Ekim ayı itibarıyla kesildiğine dikkat çeken Önen, sadece bu desteğin kesilmesinin bile asgari ücretlilerin istihdam maliyetinde %5 oranında yükseliş demek olduğunu iletti. Bu desteğin 150 TL’ye çıkarılıp, gelecek yıl içerisinde kesintisiz bir şekilde işverenlere verilmesini talep ettiklerini de ekledi. Yeni yıl içerisinde ekonomik hedeflerin tutturulması hususunda bu desteğe işverenler tarafından büyük ihtiyaç olduğu da sözlere eklendi.