SGK geriye dönük toplu prim iadesi yapıyor, çalışan vatandaşlar emeklilik hayali kuruyor fakat bu hayal her zaman gerçekleşemiyor, sigorta başlangıç tarihleri sebebi ile emeklilik hayali suya düşen vatandaş geriye dönük sigorta prim iadesi almak için başvuruda bulunmak istiyor.


SGK tarafından açıklanan müjdeli haber emekli olamayan ancak, birikmiş sigorta primlerini alarak rahat bir nefes almak isteyen vatandaşları sevindirdi. Çalışma hayatına devam ederken farklı sebeplere bağlı olarak işi bırakmak zorunda kalan veya ilerlemiş yaşına rağmen emeklilik şartlarını yerine getirememiş olan vatandaşlar, SGK’ya başvuru yaptıkları takdirde toplu prim ödemesinden yararlanabilecek.

Gerek işçi, gerekse memuriyet yaparak geçimlerini sağlayan vatandaşların en büyük arzusu, hizmet sürelerini tamamlayarak emekli olabilmektir. İş hayatı süresince çalışan adına düzenli olarak prim ödemesi yapılması halinde emeklilik hakkı kazanılmakta, vatandaş hizmet süresine ve ödediği prim gün sayısına göre farklı tutarlarda emekli maaşı almaya hak kazanmaktadır. Ancak prim ödemesi her zaman emekli olmak için yeterli olmaz. Bazı hallerde yaş şartının sağlanmış olmasına rağmen emeklilik için yeterli olan prim gün sayısı yeterli olmazken, bazı hallerde prim gün sayısı yeterli olsa da yaş sebebiyle emeklilik şartları sağlanamamaktadır. SGK tarafından açıklanan ve bu durumdaki vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılanan toplu prim iadesi nedir? Kimlere ödenir? Cevabı haberimizin devamında yer alıyor.

Kimler Yararlanabilir?

Sigortalı olarak birden fazla yerde çalışmakta olan kişinin bu iş yerlerinden SGK’ya bildirilen aylık kazanç toplamlarının, SGK tarafından belirlenmiş bulunan tavanları geçmesi halinde tavanı geçen tutar çalışanın başvuru yapması halinde kendisine iade edilir. Bu tür durumda olan vatandaşlar ancak bizzat başvuru yapmaları halinde bu haktan yararlanabilmektedir. SGK, 5510 sayılı kanunun 82. maddesinde yer alan hükme göre, başvuruya bağlı olarak fazla prim iadesi yapmaktadır. Ancak SGK herhangi bir başvuru olmaksızın bu tür durumlarda bulunan kişilere tavanı aşan prim ödemelerinin iadesini yapmaz.

Prim iadesinden yararlanmanın bir diğer yolu da, kişinin emeklilik yaş şartını yerine getirmesine rağmen prim ödeme gün sayısının emeklilik için yeterli olmaması halidir. Bu tür durumda olana vatandaşlar da toplu prim ödemesi başvurusu yapmak suretiyle biriken primlerine karşılık gelen parayı alabilmektedir. 5510 sayılı kanunun 31. maddesi hükümleri uyarınca çalışmış olduğu işi bırakan, kapatan veya devretmek suretiyle prim ödemesini durduran kişiler de birikmiş bulunan primlerinin iadesi için başvuru yapabilmektedir.

Yaşlılık ve Ölüm Durumunda Toptan Ödeme

Sigortalı olarak çalışmış ve prim ödemelerini düzenli olarak yapmış çalışanın ölümü halinde de toplu prim iadesi yapılmaktadır. Bu tür durumlarda sigortalının üzerinde hak sahibi olduğu belgelenen eş, çocuk, anne ve babasına yapılan ödemeler hisseleri oranında toplu prim ödemesinden yararlanabilmektedir. Ancak prim veya yaş şartını tamamlamadan vefat eden kişinin ailesine emekli dul ve yetim aylığının bağlanması söz konusu değildir.

Nereye Başvurmam Gerekiyor


 

Emekli olabilme şartını yerine getiremeyen vatandaşlar toplu prim iadesinden yararlanmak suretiyle SGK hesaplarında bulunan toplu primlerinin karşılığını nakit olarak alabilmektedir. Başvuruya bağlı olarak yapılan iadeden yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezlerine dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Böylece hizmet şartına bağlı olarak çalışan vatandaşlar emekli olamasalar da birikmiş primlerini toplu olarak alabilmektedir.