Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımı ilanı yayınladı. Antalya Gündoğmuş SYDV tarafından yayımlanan personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı.

Antalya’da iş arayan vatandaşlar için bir fırsat kapısı açıldı. Kariyerini sosyal yardımlaşma üzerine inşa etmek isteyen üniversite mezunları için güzel bir başlangıç olacak SYDV başvuru şartları da belli oldu.

BÜRO GÖREVLİSİ ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

 • 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından (Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’den) mezun olmak
 • Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından (Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’den) mezun olmak
 • Gündoğmuş İlçesinde 6 (altı) aydır ikamet ediyor olmak.
 • Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
 • Word, Excel vb. temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut , akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.
 • ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak
 • 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak
 • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
 • Evrak Teslimi için Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
 • Vakıf mülakat komisyonu genel ve özel kriterleri yerine getiren en uygun adayı seçme yetkisine sahiptir.
 • Vakıf Mülakat komisyonu mülakat sonucunda, Vakıf iş ve işlemlerine uygun nitelikte kişilerin bulunmaması durumunda sınavı iptal etme hakkı saklıdır.