İŞKUR aracılığı ile gerçekleşecek personel alımında Üniversite hastanesine tam 77 personel alınacak. Adaylar başvurularını İŞKUR’un internet sitesinden veya Alo 170 çağrı merkezinden gerçekleştirebilirler.

Ülkemizin belki de en gelişmiş alanı olan Sağlık sektörü, halen devam eden yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Hal böyle olunca da üniversite ve şehir hastanelerinde personel açıkları oluşuyor, kurumlar bu açıkları İŞKUR aracılığı ile yayınladıkları ilanlar ile kapatmaya çalışıyorlar, sizin için bu önemli ilanları sürekli derliyor ve haber yapıyoruz. Bir iş fırsatı da Bülent Ecevit Üniversite tarafından İŞKUR’da 77 personel aranıyor ilanı ile doğdu, ilana müracaat edecek vatandaşların lise mezunu olması gerekiyor ve 20/07/2020 – 24/07/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) veya alo 170 çağrı merkezinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Başvuru Şartları

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
  • Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
  • Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
  • İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
  • İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

Başvuru Şekli ve Yeri

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20/07/2020 – 24/07/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) veya alo 170 çağrı merkezinden başvuru yapabilirler.