Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre bazı döviz tevdiat hesaplarında stopaj oranı artırıldı.

Kararın ilgili 4. maddesinde şu ifadeler kullanıldı:

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda % 20
ii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 18”

Böylelikle, 1 yıldan uzun vadeli döviz tevdiat hesaplarında faiz ve katılım paylarından yapılan stopaj oranı yüzde 13’ten yüzde 18’e çıkarılırken, 6 ay ve 1yıl arası vadeli hesaplara uygulanan stopaj da yüzde 16’dan yüzde 20’ye yükseltildi.

6 aya kadar olan vadelerdeki oran ise yüzde 20’de kaldı.