6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan imzayla birlikte Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Karar kapsamındaki kamu alacaklarında uygulanmakta olan gecikme faizinin oranı %2’den %1.6’ya düşürüldü. Kamuya borcu olanlara yapılacak zam oranı bu sayede aylık %1.6 olmuş oldu.

Varlık Barışı Süresi 6 Ay Uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla birlikte varlık barışı sürelerinin 6 ay uzatılmasına karar verildi.

Varlık Barışı Nedir?

Yurt dışında ikamet etmekte olan Türklerin varlık yatırımlarını kolaylıkla Türkiye’de gerçekleştirmelerini sağlayan söz konusu Varlık Barışı ismi verilen düzenlemeyle  birlikte yurtdışından getirilen her türlü varlığa hiçbir vergi uygulaması yapılmayacak.

Altın, Dolar, Euro v.s. hiçbir varlık aktarımında 1 kuruş vergi alınmayacak. Bundan önce yurt dışındaki her türlü para, altın, tahvil, bono, hisse senedi tarzındaki varlıklarını Türkiye’ye getirecek olan şirket ya da gerçek kişilerden herhangi bir vergi alımı olmayacak. ,

Varlık Barışının Kapsam Madddeleri Neleri?

Varlık barışı, yurtdışında bulunan her türlü varlığı kapsamaktadır. Peki bu varlıklar nelerdir? Bunların başın da döviz ve altın gelmektedir. Bunun yanı sıra Sermaye Piyasası Araçları, Menkul Kıymet Varlığı, ve her türlü taşınmazların Türkiye’de yapılacak olan satışı Varlık Barışı kapsamında değerlendirilmektedir.