Doğum izinleri sonrasında anneler için yarım çalışma imkanı bulunuyor. Anneler çocuk sayısına göre belli sürelerle haftanın yarısında çalışıp tam maaş alabiliyor. Çalışılan sürenin ücretini işveren, çalışılmayan sürenin ücretini ise asgari ücret üzerinden İŞKUR ödüyor. Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın işçi ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir.

ŞARTLARI NELERDİR?

– İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,

– Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,

– Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum veya evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılmaktadır.

NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Yarım çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde aylık olarak ödenmektedir. İlgililer ödemelerini TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak alabilmektedir.

HANGİ HALLERDE KESİLİR?

– Geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumun devamı süresince,

– Çocuğun hayatını kaybetmesi ve/veya evlatlık halinin ortadan kalkması durumunda,

– Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilen kişinin, bu süre zarfında başka bir işte çalışması halinde,

– İlginin çalıştığı iş yerinden ayrılması durumunda, yarım çalışma ödeneği kesilir.

HANGİ PRİMLER YATIRILMAKTADIR?

Yarım çalışma ödeneği ödenen dönem için, asgari ücret üzerinden yüzde 20’si tutarında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12,5’i tutarında genel sağlık sigortası primi işçi ve işveren payları olarak toplam yüzde 32,5 oranında prim ilgili sosyal güvenlik kurumlarına İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır.

HAFTA TATİLİ, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÖDENİR Mİ?

Yarım çalışma yapan kişinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve yarım çalışma ödeneği, yarım çalışılan süreye orantılı olarak işveren ve Türkiye İş Kurumu tarafından paylaşılarak ödenmektedir. Böylece buradaki prim yükünün yarısını devlet karşılıyor.

ÖDENEK SÜRESİ NE KADAR?

– Birinci doğumda 60,

– İkinci doğumda 120,

– Sonraki doğumlarda ise 180 gündür.

– Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün eklenmektedir.

– Çocuğun engelli doğması halinde bu süreler 360 gün olarak uygulanmaktadır.

EN FAZLA NE KADAR SÜREYLE ÖDENİR?

– Birinci doğumda en fazla 30 gün,

– İkinci doğumda en fazla 60 gün,

– Sonraki doğumlarda en fazla 90 gün,

– Çoğul doğumlarda ilave edilen 30 gün için 15 gün,

– Çocuğun engelli doğması halinde en fazla 180 gün olarak ödenmektedir. (Takvim/Faruk Erdem)