İster çalışma hayatına yeni girsin ister de yıllardır herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışan olsun milyonlarca sigortalı işçiyi en çok ilgilendiren konulardan biri de hiç kuşku olmaksızın kıdem tazminatıdır. Çalışanlar için en büyük güvencelerden biri olan kıdem tazminatı çoğunlukla iş akdi işveren tarafından tek taraflı feshedilen yani işten çıkarılan kişilerin aldığı bir tazminattır. Son günlerde ise kıdem tazminatı hakkında sık sık aranan konu zaman aşımı olup olmadığı. Çalışanlar işten çıkarılmalarının ardından ne kadar süre içinde kıdem tazminatı alabilmek için hukuki sürece başvurabileceklerini araştırmaktadır. Peki, kıdem tazminatında zaman aşımı var mı? İşten çıkarılan bir işçi ne kadar süre içinde kıdem tazminatını alabilmek için hukuk mücadelesi verebilir? İşte konu hakkında detaylı bilgi arayanlar için hazırladığımız haberimiz…

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI NELERDİR?

Kıdem tazminatı, iş akdi işveren tarafından tek taraflı olarak sonlandırılmış olan, deneme süreleri de dahil olmak üzere en son çalıştığı iş yerinde en az 1 yıl sigortalı çalışan vatandaşın alabileceği tazminata denmektedir. Genellikle iş akdine işveren tarafından son verilen yani işten çıkarılan vatandaşın aldığı kıdem tazminatı bazı özel durumlarda çalışanın kendi rızası ile çıkması durumunda da verilir. Bu durumlar kadın çalışanlar için doğum, erkek çalışanlar için ise askerlik nedeniyle işten ayrılması ile ortaya çıkar.

KIDEM TAZMİNATINDA ZAMAN AŞIMI VAR MI?

Kıdem tazminatında zaman aşımı vardır? 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan son değişiklik ile kıdem tazminatı zaman aşımı 10 yıldan 5 yıla düşürülmüştür.

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 15. Maddesi;

4857 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Zaman aşımı süresi

EK MADDE 3- İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zaman aşımı süresi beş yıldır

a) Kıdem tazminatı.
b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.
c) Kötü niyet tazminatı.
d) İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.