Sıcak Gelişme, İŞKUR aracılığı ile yayınlanan Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı kısmında acil bir şekilde birbirinden farklı 60 kamu kurumuna deneyimli deneyimsiz ve KPSS şartsız personel alımı yapılacağı duyuruldu.

İŞKUR aracılığı ile devlet kurumunda çalışmak isteyen vatandaşlarımız için yeni bir ilan yayınlandı. Dikkat çeken konu ilanın vasıflı-vasıfsız ve KPSS’li, KPSS’siz alım yapacak olması, 60 farklı devlet kurumunda farklı farklı alanlarda oluşan açığın kapatılması üzere yayınlanan ilan kariyerine devlet kurumunda başlamak ya da devam etmek isteyen kişiler için güzel bir fırsat gibi gözüküyor.

Kurumlara Personel Alımı İçin Başvuru Şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfasında 19 kamu kurumu tarafından  yayımlanan personel alımı ilanı genel başvuru şartları şöyle

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
  • En az ilköğretim mezunu olmak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
  • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

Alım Yapacak Kamu Kurumlarının Listesi

Kurum dışı kamu işçi alımı yapacak yaklaşık 60  kurum bulunuyor. Kurumların tam listesine ulaşmak ve başvuru yapabilmek için sizi İŞKUR’un gerekli bölümüne yönlendirecek linke tıklamanız yeterli :

https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/