Uzun süredir bir sosyal devlet anlayışı ile Türkiye, muhtaç ve geliri olmayan vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam ediyor. İnsanlar çeşitli nedenlerden ötürü maalesef muhtaç duruma düşebiliyorlar, böyle olunca hükümet ve devlet eliyle Türkiye bu vatandaşlara yardımlar sağlamaya  devam ediyor.

65 yaş üzerine yapılan aylık 672 TL’lik yardımda bunlardan sadece biri, vatandaş 65 yaşını doldurmuş ve bir geliri yoksa ayrıca SGK üzerinden resmi bir ödeme, yardım almıyorsa bu 672 TL’lik yardıma başvurabiliyor. Ayrıca kişinin yaşadığı ilde ki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurarak fakirlik belgesi alması gerekiyor.

Nasıl Devlet Yardımı Alabilirim

Gelir sahibi olmayan vatandaşlara devlet çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Gıda, para ve kıyafet gibi belli yardımlar bulunmaktadır. Fakirlik maaşı için bazı şartlar bulunuyor. Bu şartlar; anne babası olmayan muhtaç çocuklar, engeli %40 ve üzeri olan engelliler, sosyal güvencesi olmayanlar, herhangi bir gelire ve aylığa sahip olmayanlar, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olanlar için geçerlidir. Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı bulunmaması veya bunlar olup da gelir elde edeceği aylık ortalama gelirin yönetmelikle belirlenmiş olan muhtaç aylığı miktarını geçmeyenlere muhtaç aylığı bağlanmaktadır.

Devletin Verdiği Yardımlar

Barınma yardımı; başvuruya göre 317 lira, gıda yardımı; başvuruya göre 274 lira, yakacak yardımı; her kış 500 kilo kömür, evde 65 yaş üstü yaşlı bir kişi varsa aylık 130 lira, eşi vefat eden kadına aylık 250 lira, evde engelli varsa engelli kişiye; aylık 261 lira verilmektedir.  Çocuk için sağlık yardımı; aylık 30 lira üniversiteye giden çocuk için aylık 200 lira ve ayrıca bir defaya mahsus geri ödemesiz 12 bin TL, engelli 18 yaş altı yakınına ise aylık 261 lira verilmektedir.

Nasıl 1000 TL Sosyal Yardıma Başvurabilirim?

Pandemi sosyal destek 3. Faz başvuruları e- devlet üzerinden T.C kimlik numaralarının son hanesine göre başvurular alınmaya başlanmıştır. Başvuru değerlendirmeleri e-devlet üzerinden takip edilmektedir. Yapılan değerlendirmeler kişi bazlı değil hane bazlı yapılmaktadır. Aynı ailede birden çok başvuru olması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilmektedir. Başvuran kişinin ailesinde belirtilen kapsamalarda yer alan birinin bulunması halinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu kapsamlar şöyle; 1. Faz ve 2. Fazdan yaralanmamış olması, 5510 sayılı kanunun 4/a maddesi kapsamında kamu işçileri, 5510 sayılı kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar, SGK’dan gelir veya aylık alanlar, İŞKUR işsizlik ödeneğinden faydalananlar, İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar 3. Fazdan yararlanamayacaklardır.

Şartları Karşılamanız Gerek

Muhtaçlık değerlendirmesi nasıl yapılır? Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılıyor. Buna göre; kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanır. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1.402 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmaz.


 

Ne Zaman Hesaba Yatar

Doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olanlar 5’inde, 1-6 arası olanlar 6’sında, 2-7 arasında olanlar 7’sinde, 3-8 olanlar 8’inde, 4-9 arası olanlar 9’unda ödeme alır.