Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden yayımlanan ilana göre 5 farklı kurumuna kamu personeli alımı gerçekleştirilecek. 5 Kamu kurumunun arasında TUBİTAK, Dışişleri Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bulunuyor. Son Başvuru 27 Temmuz Pazartesi günü sona eriyor!

Korona virüsünün ekonomik yansımaları sebebi ile bir çok işletme sahibi ve özel sektör çalışanı işsiz kaldı ya da ücretsiz izine çıkarıldı. Bu süreçte devletimizce memurlar mağdur bırakılmadı ve maaşları aynı ücretten yatırılmaya devam etti, hal böyle olunca özel sektör çalışanları özellikle ücretsiz izne çıkarılan kişiler devlet memurluğunun güvencesini daha iyi anladı ve kamu da çalışma seçeneklerini değerlendirmeye başladı. Bu vatandaşlarımız için bugün bir fırsat ilanı yayınlandı, Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden yayımlanan ilana göre birbirinden farklı 5 kamu kurumuna personel alımı yapılacak, bu alım için çeşitli şartlar bulunuyor.

5 Kamu Kurumu Personel Alacak!

Kamu kurumları tarafından yayımlanan kamu personel alımı ilanlarına adayların en son 27 Temmuz tarihine kadar yani Pazartesi gününe kadar başvuru yapması gerektiği açıklandı.

Başvuru Şartları Neler?

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
  • En az ilköğretim mezunu olmak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
  • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Başvuru, Şartlar ve Kurumlar hakkın tüm bilgiye ulaşabileceğiniz link;