Hazine ve Maliye bakanlığından beklenen açıklama ve yayınlamalar gecikmeden Resmi Gazetede yayınlanarak geldi. 2021 Yılı yeniden değerlendirme oranı için tüm gözlerin üstünde olduğu merakla beklenen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 28 Kasım 2020 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayımlandı. Bu haberle birlikte 2021 yılı için belirlenmiş olan resmi zam oranları açıklandı.

2021 Yeniden Değerlendirme Oranlarının Uygulanacak Alanları

2021 yeniden değerlendirme oranlarının uygulanacak alanları şu şekildedir:

  • Motorlu taşıt vergileri için zam oranı
  • Kamu Lojmanı Kira zam oranı
  • Veraset ve intikal vergilerinde oluşturulacak zam oranı
  • Damga vergisi zam oranı
  • Trafik cezalarında uygulanacak olan zam oranları
  • Pasaport harçlarından başta olduğu tüm vergiler ve harçlar için uygulanacak olan zam oranları
  • Özel usulsüzlük cezalarında uygulanacak olan zam oranları
  • İdari ve adli para cezalarında uygulanacak olan zam oranları

Yukarıda madde madde verilen uygulamalardaki zam oranları 28 Kasım 2020 Cumartesi günü 2021 Yılı yeniden değerlendirme oranı başlığı adı altında Resmi Gazete de yayınlandı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığının Gelir İdaresi Başkanı tarafından yayınlanan bu tebliğde başlıca değinilen kararlar şunlardır:

28 Kasım 2020 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayımlanan bu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’ne göre 2021 yılında yürürlüğe girecek olan yeniden değerlendirme oranı yüzde olarak belirlendi. Belirlenen 9.11’lik bu yeniden değerlendirme oranı 2021 itibariyle uygulanmaya konulacak.

Yeniden Değerlendirme Oranı Kapsamında

Yeniden değerlendirme oranı adı verilen işlem, Hazine ve Maliye Bakanlığının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılır. Bu hesaplanan oran şu şekilde açıklanır. Yeniden değerlendirme yapılacak yılın Ekim ayında şu an için  2020 Ekimden, (Ekim ayı da dâhil olmak üzere) bir önceki yılın aynı dönemine kadar ki süreci kapsar.

Yeniden değerlendirme oranı Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt içi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artışı ile hesaplanır. Tüm bunlar araştırılıp incelendikten sonra Resmi Gazetede yayınlanır. Özetlemek gerekirse 2021 yılı için yeniden değerlendirme oranı 9.11 olarak Maliye ve Hazine Bakanlığının, Gelir ve İdare Başkanlığı tarafından yayınlandı.